Alle synes ikke det er like moro med effektivisering, sier kommunedirektør Trude Andresen i Øvre Eiker kommune.Foto: Elisabeth E. Søhoel

Slik vil de effektivisere kommuneøkonomien

Hele 92 prosent av kommunene planlegger å effektivisere neste år. – Alle steiner skal snus, forteller kommunedirektør Trude Andresen i Øvre Eiker.

Kommunal Rapport har spurt kommunene om budsjettforslaget forutsetter effektivisering i organisasjonen neste år. Hele 92 prosent av kommunene sier ja. Knapt 8 prosent har svart nei. Resten vet ikke.

Kommunal Rapports budsjettundersøkelse

  • Gjennomføres årlig blant landets kommuner.
  • 171 kommuner har besvart undersøkelsen i år.
  • Kommunal Rapport har spurt kommunene i årets budsjettundersøkelse om hvorvidt det i budsjettforslaget er forutsatt effektivisering i organisasjonen neste år.
  • Hele 92 prosent av kommunene som har svart, sier ja.
  • Bare 8 prosent har svart nei.
  • Under 1 prosent har svart «vet ikke».
Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.