Ordfører Siri Blichfeldt Dyrland (Sp) i Midt-Telemark opplever den økonomiske handlefriheten som svært liten.

Ordfører Siri Blichfeldt Dyrland (Sp) i Midt-Telemark opplever den økonomiske handlefriheten som svært liten.

Foto: Øystein Akselberg / Bø blad

Sju av ti mener de har lite handlefrihet i budsjettet

De økonomiske rammene gir kommunene lite spillerom i budsjettbehandlingen, konkluderer et stort flertall av kommune- og fylkespolitikerne. 

73 prosent av politikerne opplever at kommunestyret eller fylkestinget har ganske liten, svært liten eller ingen handlefrihet i budsjettbehandlingen, viser Kommunal Rapports lokalpolitikerundersøkelse.

Mange av politikerne kommenterer at lønns- og prisvekst, eldrebølge og ikke-fullfinansierte oppgaver fra statlig hold gjør at de må prioritere hardt.