For første gang i Norge finnes det nå en modell som skal vise hva samfunnet kan spare på tiltak som skal hindre at barn og ungdom faller utenfor. Foto: Magnus Knutsen Bjørke.

Så stor gevinst gir det å hindre frafall i videregående

Hvis en kommune investerer 7.500 kroner i å hindre at en ungdom dropper ut av videregående skole, blir nettogevinsten 300.000 kroner over 40 år. Det viser en modell for utenforskap som KS har fått laget.  

Modellen som Rambøll har laget for KS viser hva en lokalpolitiker kan regne med å få i nettogevinst for sin kommune, fylkeskommunen og staten hvis kommunestyret investerer et visst antall kroner i tiltak til forebygging.

Når det gjelder frafall i videregående skole, vil et tiltak som koster nær 600.000 kroner for 80 ungdommer, 7.500 kroner per person, gi en total nettogevinst på nær 300.000 kroner over 40 år per ungdom.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.