– Gjeldsveksten i kommunesektoren har en sterk sammenheng med investeringsutgiftene, ettersom kommunene ikke skal finansiere vanlig drift med låneopptak, sier seniorrådgiver Eivind Egge i Statistisk sentralbyrå (SSB).Kilde: Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Så stor er gjelda i Kommune-Norge

Ferske tall fra SSB viser at gjelda til norske kommuner har økt. Gjelda i kommuneforvaltningen utgjorde 544,2 milliarder kroner i november.

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser gjeldsutviklingen i kommunesektoren.

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld (K2) var 7,8 prosent fram til utgangen av november 2019, opp fra 7,6 fra måneden før.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.