Kommunesektorens skatteinntekter er 10 milliarder kroner høyere enn på samme tid i fjor.

Så mye skatt fikk kommunene inn

Ferske tall fra SSB viser hvor mye skatt norske kommuner har fått inn så langt i år. – Tallene er veldig gode, sier seniorforsker Kjetil Lie i Telemarksforsking.

Statistisk sentralbyrå (SSB) la i dag fram nye tall for skatteregnskapet til kommunene. De viser at kommunenes skatteinntekter økte med 4,8 prosent fra samme periode i fjor.

Det er så langt i år innbetalt 204 milliarder kroner i skatt til kommuneforvaltningen, mot 194 på samme tid i fjor. Tallet inkluderer også fylkeskommunene. Når man ser kun på skatt til primærkommunene, er det betalt inn 168,8 milliarder.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.