Konsulenttjenester har vært brukt blant annet i forbindelse med det utskjelte og kritiserte nye billettsystemet Flexus.Foto: Patrick da Silva Sæther

Ruter har brukt 177 millioner på konsulenttjenester

Bare siden 2008 har det offentlig eide kollektivselskapet Ruter brukt 177 millioner kroner på konsulenttjenester.

Det viser en redegjørelse fra Ruter til Oslo bystyre. Pengebruken på konsulenttjenester tilsvarer nesten en firedel av selskapets lønnsbudsjett, skriver Klassekampen.

En av årsakene er alle millionene som har gått med til konsulenttjenester i forbindelse med det utskjelte og kritiserte nye billettsystemet Flexus.