I 2022 ble over 8 milliarder kroner av Oslos skatteinntekter gitt til andre kommuner. Finansbyråd Hallstein Bjercke (V) håper at et nytt inntektssystem for kommunene ikke fører til at Oslo må gi fra seg mer av skatteinntektene.

I 2022 ble over 8 milliarder kroner av Oslos skatteinntekter gitt til andre kommuner. Finansbyråd Hallstein Bjercke (V) håper at et nytt inntektssystem for kommunene ikke fører til at Oslo må gi fra seg mer av skatteinntektene. 

Foto: Annika Byrde / NTB

«Rike» kommuner biter negler før nytt inntektssystem

Skattesterke kommuner risikerer å måtte gi fra seg enda mer av inntektene ved innføring av nytt inntektssystem. Det bekymrer.

– Bildet av hvem som er rike og fattige i Kommune-Norge er ikke så enkelt at man bare kan se på skatt alene, sier finansbyråd Hallstein Bjercke (V) i Oslo.

I løpet av våren skal regjeringen legge fram et nytt inntektssystem for kommunene.