Kostra (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som opplyser om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Kilde: SSB

Rekordmange kommuner leverte tall

Hele 412 av 428 kommuner leverte Kostra-tall innenfor fristen. Det er ny rekord, ifølge SSB.

Onsdag 15.mars var det Kostra-dag hos Statistisk sentralbyrå (SSB). Kostra står for Kommune-Stat-Rapportering.

Det innebærer at ureviderte tall for kommunenes og fylkeskommunenes virksomhet i 2016 ble publisert. På tross av teknisk svikt er SSB likevel fornøyd med en ting: Flere kommuner enn noen gang før har levert tall innenfor fristen.