Kontrollutvalget i Oslo ber kommunerevisjonen vurdere flere undersøkelser knyttet til reklamesalg.

Reklamemillioner kan bli gransket

Kontrollutvalget i Oslo ber om grundigere vurderinger av kollektivselskap etter oppslag i Kommunal Rapport.

Kommunal Rapport skrev i september om hvordan rettighetene til reklamesalg i Oslos kollektivtrafikk forvaltes av Sporveis-Annonsene AS. Det kommunale selskapet hadde i fjor brutto inntekter på 41,6 millioner kroner, som stammer fra samarbeid med de private reklameselskapene JCDecaux Norge AS og Clear Channel Norway AS.

Med bakgrunn i Kommunal Rapports artikkelserie tilbyr Kommunerevisjonen i Oslo nå å gjøre følgende undersøkelser for kommunens kontrollutvalg:

  1. Avklare om selskapet måtte følge lov om offentlige anskaffelser da avtalen om reklamesalg første gang ble inngått med Mediamax Norge AS i 1998.
  2. Undersøke om det burde vært holdt en anbudskonkurranse om kontrakten i 2003, da JCDecaux Norge AS etter å ha kjøpt opp Mediamax fikk forlenget avtalen med selskapet fram til 2012.
  3. Vurdere hvor gode avtalene om reklamesalg er for Oslo kommune, og om kommunens interesser som eier er godt nok ivaretatt gjennom selskapet.
  4. Ettergå utregninger fra reklameselskapene JCDecaux og Clear Channel Norway, som er grunnlaget for selskapets andel av reklamesalget.

Dekket lønn til kommuneselskap

Sporveis-Annonsene har tidligere beklaget at det «ikke har noen dokumentasjon fra en eventuell anbudskonkurranse i 1998». Gjennom revisjonens undersøkelser viser det seg imidlertid at selskapet har kopier av åtte tilbudsbrev fra tilbyderne som deltok i konkurransen og den opprinnelige avtalen som ble inngått med Mediamax Norge i 1998. Dette selskapet ble senere kjøpt opp av JCDecaux.

Ifølge kommunerevisjonen ble Mediamax gjennom kontrakten tildelt «ansvar for oppfølging, drift og vedlikehold av reklameplassene, videreutvikling og salg av reklameplasser, lønnskostnader og administrative forhold knyttet til Sporveis-Annonsenes ansatte».

Sporveis-Annonsene er et datterselskap av Kollektivtransportproduksjon AS, et selskap der Oslo kommune eier alle aksjene.

Konserndirektør for kommunikasjon i selskapet Merete Agerbak-Jensen bekrefter at Sporveis-Annonsenes ansattes lønn tidligere ble dekket inn av Mediamax.

- Det var naturlig at inntektene man fikk fra reklamesalget gikk til å dekke kostnadene. En gang rundt tusenårsskiftet fant man ut at det var bedre å sette ut hele jobben med administrasjon. Da gikk selskapet samtidig vekk fra å ha egne ansatte, sier Agerbak-Jensen.

Hemmeligholder flere dokumenter

Da Kommunal Rapport tidligere i høst krevde innsyn i avtalene mellom Sporveis-Annonsene og de private reklameselskapene Clear Channel Norway og JCDecaux Norge, fikk vi avslag.

Begrunnelsen daglig leder Birte Sjule da oppga, var at offentlighetsloven ikke gjelder for selskapet. Senere ble det likevel gitt innsyn i sladdede kopier av avtalene. I et brev vi mottok tirsdag ettermiddag, oppgir Sjule at selskapet er opptatt av å forholde seg korrekt til gjeldende lovverk, og derfor praktiserer «meroffentlighet i henhold til offentlighetsloven».

Selskapet fortsetter likevel å unnta dokumenter som Kommunal Rapport har krevd innsyn i.

Både den opprinnelige avtalen og tilbudsbrevene etter anbudskonkurransen i 1998 hemmeligstemples. Dokumentene kan blant annet gi svar på om millioninvesteringer som JCDecauxs underleverandører har gjort på vegne av Sporveis-Annonsene, samsvarer med tjenestene Mediamax leverte.

Uavklart forhold til offentlighet

Nå begrunnes hemmeligholdet ved å vise til at Sporveis-Annonsene først ble underlagt offentlighetsloven i 2009. Dokumenter som ble til før dette omfattes dermed ikke av loven, hevder Sjule i brevet.

- Gjelder offentlighetsloven for Sporveis-Annonsene, konserndirektør for kommunikasjon Merete Agerbak-Jensen?

- Vi prøver å praktisere meroffentlighet så langt det er mulig. Det er en del vi ikke kan gi ut, fordi vi mener det er konkurransesensitivt. Men det er fortsatt en diskusjon om hvorvidt selskapet omfattes av loven.

- Er svaret da ja eller nei, på spørsmålet om hvorvidt selskapet er omfattet av offentlighetsloven?

- Mitt svar er at vi praktiserer meroffentlighet så langt det er mulig.

Ber om ytterligere vurdering

Kontrollutvalget i Oslo kommune behandlet tirsdag kveld kommunerevisjonens notat om saken, som tar utgangspunkt i Kommunal Rapports artikkelserie. Utvalget vedtok at revisjonen legger fram en ny vurdering av mulige undersøkelser knyttet til Sporveis-Annonsenes reklamesalg i Oslo.

Den nye saken skal legges fram i forbindelse med forslag til nye forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller i januar 2012.

Kommunal Rapport har forsøkt å oppnå kontakt med administrerende direktør i Sporveis-Annonsene Birte Sjule, uten å lykkes.

Les tidligere artikler her:

  • 37 kommuner samarbeider med det private reklameselskapet JCDecaux Norge AS
  • I Oslo har selskapet retten til reklamesalg ved kollektivtrafikken frem til 2012
  • Det er det Oslo kommuneeide selskapet Sporveis-Annonsene AS som forvalter avtalen med JCDecaux
  • Rettigheten til reklamesalget var sist på anbud i 1998
Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.