Nyvalgt KS-leder Bjørn Arild Gram (Sp) frykter at kommunene går trange tider i møte.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Regnskapsundersøkelsen 2019: Kommuneøkonomien er presset

Nå forbereder kommunene kutt og omstillinger for 6 milliarder kroner. KS-leder Bjørn Arild Gram (Sp) er bekymret.

Regnskapsundersøkelsen 2019 som KS la fram denne uken, viser at kommuneøkonomien er presset i mange kommuner.

Undersøkelsen indikerer at netto driftsresultat i kommunene utenom Oslo vil ende på 1,2 prosent av driftsinntektene. Det er en nedgang på 0,7 prosentpoeng fra 2018.