Regjeringen foreslår tiltak for 16,3 milliarder kroner i koronakrisepakken

Regjeringen legger fram forslag om nye tiltak på totalt 16,3 milliarder kroner. Tiltakene er blant annet rettet mot unge, studenter og permitterte.

– De strenge smitteverntiltakene er svært belastende for mange, men forslagene vi legger fram i dag, gjør situasjonen litt lettere for dem som er hardest rammet, sier statsminister Erna Solberg (H).

Det mest sentrale enkelttiltaket i krisepakken for næringslivet er en forlengelse av kompensasjonsordningen for omsetningsfall, som det bevilges 4 milliarder kroner til.

I tillegg kommer det blant annet 1,1 milliarder for å hindre frafall blant studenter.

– Vi vet at situasjonen er svært krevende for mange studenter og unge som står på terskelen til arbeidslivet. Derfor foreslår vi i dag 2,2 milliarder kroner i tiltak til barn, unge og studenter sier kunnskaps – og integreringsminister Guri Melby (V).

500 millioner kroner går til sommerskoletilbud. For arbeidssøkere kommer det ekstra midler for å forlenge perioden for arbeidsavklaringspenger ut juni.

Også kommunene skal få en milliard til å kompensere sine egne virksomheter, og reiselivet og eventbransjen skal også få ekstra midler.

Blant de foreslåtte tiltakene er:

  • Økt tilskudd til kommuner for å kompensere lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av smitteverntiltakene. Midlene vil også kunne bli benyttet som en ventilordning for bedrifter som helt eller delvis faller utenfor den generelle kompensasjonsordningen (1 milliard)
  • Nye og utvidede sommerskoletilbud sommeren 2021 for å bidra til at barn og unge tar igjen tapt progresjon (500 millioner kroner)
  • Målrettede integreringstiltak som norskopplæring, introduksjonsprogram og informasjonstiltak rettet mot innvandrergrupper (320 millioner kroner)
  • Nasjonalt telefonsenter som skal bistå kommunene med innreiseregistrering (75 millioner kroner)
Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.