I rapporten, som er utarbeidet av Telemarksforskning for Kunnskapsdepartementet, kommer det fram at private barnehager i 2010 kan ha hentet ut en profitt på mellom 600 og 700 millioner kroner, skriver Dagsavisen. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Private barnehager går med store overskudd

En ny rapport viser at private barnehager i 2010 tok ut mellom 600 og 700 millioner kroner i profitt.

I rapporten, som er utarbeidet av Telemarksforskning for Kunnskapsdepartementet, kommer det fram at private barnehager i 2010 kan ha hentet ut en profitt på mellom 600 og 700 millioner kroner, skriver Dagsavisen.

Disse barnehagene mottok i perioden flere milliarder kroner i offentlig støtte. Rapporten kommer samtidig som Kunnskapsdepartementet har hatt forslaget om nye regler for bruk av tilskudd og foreldrebetaling ute på høring. Stridsspørsmålet er her om private barnehager som mottar offentlig tilskudd, skal kunne ta ut utbytte når de går med overskudd. Kristin Halvorsen og Kunnskapsdepartementet mener de bør få ta ut overskuddet, mens sentrale deler av fagbevegelsen mener de ikke bør få gjøre dette.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.