En privat barnehageeier krevde 1 millioner kroner i lønn over to år, til tross for at barnehagen hadde en styrer i 100 prosent stilling. Det er alt for mye, mener Oslo kommune. Illustrasjonsfoto: Magnus Knutsen Bjørke

Oslo krever tilbake 1 million i lønn fra barnehageeier

En privat barnehageeier har beriket seg selv gjennom for høy lederlønn og husleie, mener Oslo kommune. 

BARNEHAGELOVENS § 14 A

Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode. Barnehagen kan ha et rimelig årsresultat. Dette innebærer at følgende vilkår må være oppfylt:

a) barnehagen kan bare belastes kostnader som direkte vedrører godkjent drift av barnehagen,

b barnehagen kan ikke overfor eier eller eiers nærstående eller selskap i samme konsern som eier foreta transaksjoner og belastes kostnader på vilkår eller med beløp som avviker fra eller overstiger det som ville vært fastsatt mellom uavhengige parter, og

c) barnehagen kan ikke ha vesentlig lavere personalkostnad per heltidsplass enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager.

Oslo mener eieren tok ut for mye lønn i 2015 og 2016, som er de to årene de har sett på.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.