Ifølge tallene fra SSB har landet utenom Oslo netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter på 1,2 i 2019, mot 2,2 i 2018.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Nye Kostra-tall: Slik ble resultatene i 2019

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser hvordan det sto til med kommuneøkonomien i 2019.

Kostra-tallene fra SSB viser et samlet netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter på 1,7 prosent i 2019. Det er en nedgang fra 2018.

Teknisk beregningsutvalg (TBU), hvor både Kommunaldepartementet og KS er representert, har definert netto driftsresultat som det viktigste nøkkeltallet for kommunenes økonomi.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.