SV-leder Audun Lysbakken frykter at private barnehagegiganter kan true mangfoldet i sektoren. Illustrasjonsfoto: Magnus K. Bjørke

Lysbakken: – Private barnehager truer mangfoldet

Private barnehageaktører som vokser seg stadig større, er en trussel mot mangfoldet, mener SV-leder Audun Lysbakken.

Han reagerer skarpt etter at Dagens Næringsliv fredag gjorde kjent at ekteparet bak Norges største barnehagekjede, Læringsverkstedet, har hatt et overskudd på over 100 millioner kroner før skatt så langt i år.

– Disse tallene viser hvor store penger som er i omløp i de kommersielle barnehagene, sier Lysbakken til NTB.

Kjøper opp

– De store selskapene kjøper opp barnehager i høyt tempo, og dermed samles mer makt og mer penger på færre hender. Utviklingen truer mangfoldet i sektoren, ikke minst de private ideelle aktørene, mener han.

Ekteparet Randi og Hans Jacob Sundby startet barnehagekjempen i 2003 da de kjøpte sin første barnehage i Kristiansand. Paret eier nå 200 barnehager, med over 17.500 barn.

Ifølge DN er Læringsverkstedet blant dem som tidligere har advart mot konsekvensene av den nye bemanningsnormen dersom den ikke blir finansiert, fordi den vil øke selskapets lønnskostnader. Det er påfallende, mener Lysbakken.

– Det viser behovet for å sikre at penger bevilget til barnehage faktisk kommer barna til gode. Et forbud mot profitt er og blir den mest effektive måten å sikre at hver eneste krone foreldre og fellesskapet betaler til barnehage, faktisk blir brukt på barnehage, sier SV-lederen.

– Overskuddet blir hos barna

Overfor NTB avviser Hans Jacob Sundby kritikken.

– Vårt overskudd er på 3,6 prosent, som er lavere enn gjennomsnittet i andre private barnehager. Vi har aldri tatt ut utbytte, og alle pengene forblir i barnehagene. Og for å lage en sammenligning som beskriver størrelsen på overskuddet i selskapet, så tilsvarer overskuddet 2 uker med lønn til våre 6.000 ansatte, sier han.

Han påpeker at Læringsverkstedet deler Private Barnehagers Landsforbund og Kommunenes Sentralforbunds bekymring hvis en ny bemanningsnorm ikke blir finansiert.

– Da må barnehagene omprioritere midler fra vikarbudsjett, kompetanseheving, vedlikehold bygg, leker og materiell til økte personalkostnader, sier han.

Blåser av kritikken

Frps Roy Steffensen, som leder utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, blåser av kritikken og viser til at private barnehager har spart det offentlige for 22 milliarder kroner de siste ti årene og har vært helt nødvendige for å nå målet om full barnehagedekning.

– Foreldre er mer fornøyd med private barnehager. For Frp er det viktigere at foreldre og familier er fornøyd med barnehager, enn hvem som eier dem, sier han til NTB.

Samtidig forstår han at mange kan reagere på overskrifter om overskudd i hundremillionersklassen.

– Merk at det er snakk om overskudd og ikke utbytte. Det er altså ikke snakk om 100 millioner kroner som blir stappet inn i madrassen til eierne, sier Steffensen.

– Jeg ser ikke noe galt i at noen som leverer en tjeneste brukerne er fornøyd med, til en billigere penge enn det offentlige, også klarer å tjene noen kroner på det, føyer han til.

(©NTB)