Legger fram budsjett i minus

De økonomiske pilene peker nedover i Nesodden. Rådmannen vil saldere økonomiplanen ved å bruke av disposisjonsfondet. Eldrebølgen er det som koster mest.

Nesodden har gått fra svært solid driftsresultat i 2011 til å ligge like over null i fjor. I årene framover kommer det til å bli enda tøffere, ifølge budsjettforslaget fra rådmann Geir Grimstad.

Kommunen får langt flere eldre, noe som på sikt vil øke kostnadene med nærmere 20 millioner kroner i året. Drift av ny barnehage og nye omsorgsboliger øker også driftsutgiftene i kommunen.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.