KS mener de kommunale svømmebassengene bør holdes mest mulig åpne, slik at innbyggerne kan benytte seg av tilbudet. Foto: Colourbox

KS vil endre praksisen rundt bassengmoms

KS ber Finansdepartementet om å gjennomgå regelverket for merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon for kommunale svømmeanlegg.

Kommuner som bygger svømmeanlegg, risikerer i dag å få krav om etterberegning av momskompensasjon.

Kommunal Rapports ukeavis har tidligere skrevet om Drammen kommune, som i 2016 fikk varsel om etterberegning av cirka 73 millioner kroner etter byggingen av Drammensbadet. Også andre kommuner har fått lignende krav.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.