Styreleder Gunn Marit Helgesen (H) anklager regjeringen for løftebrudd.

Styreleder Gunn Marit Helgesen (H) anklager regjeringen for løftebrudd.

Foto: KS
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

KS: – Overraskende løftebrudd

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2022 inneholder ingen kompensasjon for kommunenes store koronautgifter i første halvår. 

– Et oppsiktsvekkende løftebrudd, sier styreleder Gunn Marit Helgesen (H) i KS i en pressemelding fra KS.

Helgesen viser til at flere statsråder gjentatte ganger, også i konsultasjonsmøtene mellom KS og regjeringen, har forsikret om at kommunene får dekket kostnader som har vært nødvendige for å håndtere pandemien. Dette har også vært tydelig kommunisert fra regjeringen i møter direkte med kommunene, skriver KS i pressemeldingen.

Regjeringen har direkte oppfordret kommunene til å gjennomføre nødvendige tiltak for å opprettholde et trygt og godt tilbud til innbyggerne, og samtidig lovet kompensasjon for de ekstra utgiftene dette ville medføre.

Verken kommunene eller KS har hatt noen grunn til å være usikre på at slik kompensasjon ville komme, mener Helgesen.

«Skal vurdere»

I forslaget til RNB viser regjeringen til at arbeidsgruppen som skal vurdere kommunenes koronautgifter skal ha ferdig sin rapport den 1. september, uten at det gjør Helgesen mildere stemt:

– Det betyr at kommunene først i desember, når Stortinget har vedtatt nysalderingen av statsbudsjettet for 2022, vil vite hvilken kompensasjon som eventuelt blir gitt i år. Men lenge før den tid må de vurdere behovet for å kutte utgifter resten av året for å dekke inn denne manglende kompensasjonen. Nå må vi sette vår lit til at dette blir rettet opp når Stortinget behandler dette før sommeren, sier hun.

– Solid opplegg

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) framholder imidlertid overfor NTB at kommunene kommer godt ut av det.

– Det er et solid kommuneopplegg, og så får kommunalministeren svare for de ulike tingene. Det totale kommuneopplegget er solid. Det viser at det blir 4,1 milliarder mer i frie inntekter her. Ikke mindre, sier han.