Elektrisitet er en svært viktig vare for innbyggerne, kommunesektoren og næringslivet, påpeker KS.

Elektrisitet er en svært viktig vare for innbyggerne, kommunesektoren og næringslivet, påpeker KS.

Foto: Elin Svendsen

KS ber om strømstøtte til kommuner uten kraftinntekter

KS foreslår en rekke tiltak for å dempe skadevirkningene av høye energipriser.

Kommuner uten særlig kraftinntekter bør få et gitt støttebeløp per innbygger som kompensasjon for høye strømpriser, mener KS.

I tillegg mener KS at dersom det er mulig, bør en slik støtte reguleres i forhold til gjennomsnittlig vintertemperatur.