Kostnadskutt i Oslo

Onsdag la byrådet i Oslo fram sitt forslag til hovedstadens budsjett for 2012. Det legger opp til et kostnadskutt på 460 millioner kroner.

Finansbyråd Kristin Vinje (H) kaller det et budsjett for fremtiden, men begynte presentasjonen med å se bakover.

– Vi har hatt en befolkningsvekst i Oslo som har vært unik både i en nasjonal og historisk sammenheng. Folketallet har økt med 90.000 personer de siste ti årene, og økningen har vært spesielt stor i barnebefolkningen, sa hun i sin finanstale onsdag.

Hun la til at veksten er utfordrende fordi det krever utbygging av skoler, barnehager, kollektivtrafikk og annen infrastruktur.

– Utgiftene til dette vokser raskere enn kommunens inntekter, sier Vinje, som ikke venter stor vekst i de frie midlene fra staten.

Nettopp utbygging og investering i flere sektorer, blant annet skole og eldreomsorg, er blant det byrådet trekker fram i sin presentasjon.

Opposisjonen er derimot lite imponert over det de kaller et visjonsløst budsjett. Arbeiderpartiets Libe Rieber-Mohn reagerer spesielt på at skolene får 130 millioner mindre.

– Det er ansvarsfraskrivelse fra byrådet å overlate til etatene å gjennomføre kutt i hundremillioners-klassen, sier Rieber-Mohn i en kommentar til budsjettet

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.