Avdelingsdirektør Rune Bye i KS viser til at kommunenes vekst i fri egenkapital drift henger sammen med deres driftsresultater.

Avdelingsdirektør Rune Bye i KS viser til at kommunenes vekst i fri egenkapital drift henger sammen med deres driftsresultater.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Kommunene kan sylte ned mer penger

Ferske Kostra-tall viser at kommunenes bufre vokser. Også i fjor fortsatte den frie egenkapitalen å øke i Kommune-Norge.

Kommunenes gjennomsnittlige disposisjonsfond, eller fri egenkapital drift, har gradvis økt de siste årene. I 2020 hadde gjennomsnittskommunen 11,5 prosent fri egenkapital drift av brutto driftsinntekter, og i 2021 økte dette til 13,4 prosent. 

De foreløpige Kostra-tallene for 2022 viser at i fjor økte dette ytterligere til 14,6 prosent. Det betyr at kommunenes reserver blir stadig større. Det bidrar til økt handlingsrom.