Innbyggerne i Drøbak i Frogn kommune har i 2022 måttet betale eiendomsskatt.

Innbyggerne i Drøbak i Frogn kommune har i 2022 måttet betale eiendomsskatt. 

Foto: Halvard Alvik / NTB

Kommunene dro inn 16 mrd. i eiendomsskatt i fjor

Totalt 322 kommuner krevde inn en eller annen form for eiendomsskatt i 2022.

Til sammen hentet de inn litt over 16 milliarder kroner. Det er en økning på rundt 527 millioner kroner fra året før. Det viser de foreløpige Kostra-tallene som ble lagt fram 15. mars.

I 2021 var det 323 kommuner som hadde eiendomsskatt. Omtrent halvparten av skattekronene kommer fra boliger og fritidseiendom.

Fikk 24 mill. første år

Frogn kommune i Viken innførte eiendomsskatt i 2022. I løpet av fjoråret dro kommunen inn 24 millioner kroner på eiendomsskatt. Ifølge kommunen går inntektene i sin helhet til nedbetaling av gjeld.

De store byene Oslo, Bergen og Trondheim dro inn aller mest, deretter følger Kristiansand, Fredrikstad og Stavanger.

Velger høyeste sats

Eiendomsskatteloven sier at skatten skal ligge mellom 1 og 7 promille av eiendomsskattegrunnlaget. For boliger og fritidsboliger kan satsen ikke overstige 4 promille av eiendomsskattegrunnlaget.

Hele 187 av kommunene valgte å bruke høyeste sats på 7 promille. Det tilsvarer 58 prosent av kommunene.

I alt 34 kommuner oppgir til SSB at de ikke har eiendomsskatt, ifølge de foreløpige Kostra-tallene.