Det er et godt forslag å la kommunene få tilbake muligheten til å fastsette en høyere sats for eiendomsskatt, mener Kommunal Rapport.

Det er et godt forslag å la kommunene få tilbake muligheten til å fastsette en høyere sats for eiendomsskatt, mener Kommunal Rapport.

Foto: Annika Byrde / NTB
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

La kommunene bestemme skatten!

Det er en god idé å la kommunene få regulere eiendomsskatten i større grad, slik Inntektssystemutvalget foreslår.

Utvalgets utredning inneholder interessante analyser av skatt og kommunal handlefrihet. Ett forslag er å la kommunene få tilbake muligheten til å fastsette en høyere sats for eiendomsskatt. Den ble redusert under Solberg-regjeringen etter påtrykk fra regjeringspartner Fremskrittspartiet.

Skatteinntektene er skjevt fordelt og bidrar til at noen kommuner kan ha meget høyt nivå på tjenestene.