Kommunedirektør i Suldal Karin Dokken Austvik kan glede seg over solide netto driftsresultater i fjor. Det viser de foreløpige Kostra-tallene.

Kommunedirektør i Suldal Karin Dokken Austvik kan glede seg over solide netto driftsresultater i fjor. Det viser de foreløpige Kostra-tallene. 

Foto: Jarle Lunde

Svekket driftsresultat

I snitt gikk netto driftsresultat i Kommune-Norge ned fra 4,3 prosent i 2021 til 3 prosent i 2022, viser de foreløpige Kostra-tallene.

– Hadde det ikke vært for den kraftige skatteveksten på slutten av fjoråret, så hadde vi ikke sett det resultatet vi ser for 2022. Ser vi på perioden fra 2010 til 2021, så er resultatet i fjor om lag på gjennomsnittet for det vi har hatt i denne perioden, sier Rune Bye, avdelingsdirektør for kommuneøkonomi i KS.

Ifølge Bye har kommuneøkonomien både i 2021 og 2022 vært sterkt påvirket av ekstraordinære skatteinntekter og den kraftige prisveksten.