Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Kommunal gjeld over 415 milliarder i 2012

Kommunenes totale gjeld var i overkant av 415 milliarder kroner ved utgangen av fjoråret, som er høyere enn tall fra andre kilder tidligere har vist. Det fremgår av nye tall fra Statistisk sentralbyrå

Kommunenes nettogjeld økte med 17,1 milliarder kroner til 151 milliarder i løpet av 2012 og er nær doblet fra 2008. Kommunene skylder 415 milliarder, men har samtidig 263 milliarder i samlede fordringer i form av bankinnskudd og andre verdier.

Kommunenes gjeld er betydelig høyere i denne statistikken enn det som framkommer som bruttogjeld i den løpende rapporteringen av kredittindikatoren (K2). Differansen på 71,5 milliarder kroner er posten «annen gjeld.» Denne posten omfatter stort og smått av kortsiktig gjeld som ikke kommer fra kredittinstitusjoner eller verdipapirmarkedet, for eksempel skattegjeld, leverandørgjeld eller liknende. Interessant nok har også denne posten økt kraftig de siste årene.