Ofte kaldt og forblåst, men Karlsøy kommune sørger for hus til sine. Kommunen var blant kommunene med flest startlån per 1.000 innbygger i fjor.

Ofte kaldt og forblåst, men Karlsøy kommune sørger for hus til sine. Kommunen var blant kommunene med flest startlån per 1.000 innbygger i fjor. 

Foto: Britt Glosvik

Karlsøy topper listen over innvilgede startlån

Det er store forskjeller mellom kommuner når det gjelder lån til vanskeligstilte. En sentral kommune på Østlandet sliter.

– Å gi folk mulighet til å etablere seg med bolig er essensielt for distriktskommuner, sier etatssjef Alf Lorentsen for helse i Karlsøy kommune.

Karlsøy ligger på topp av kommunene som godkjente flest startlån per 1.000 innbyggere i fjor, ifølge tall fra Kostra.