Halden-rådmann Per Egil Pedersen konstaterer at tiltakene i 2011-budsjettet ikke virker slik det politiske flertallet antok. Nå varsler han vesentlige kutt i tjenestetilbudet for 2012. (Arkivfoto: Eivind H. Natvig)
Halden-rådmann Per Egil Pedersen konstaterer at tiltakene i 2011-budsjettet ikke virker slik det politiske flertallet antok. Nå varsler han vesentlige kutt i tjenestetilbudet for 2012. (Arkivfoto: Eivind H. Natvig)
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Kan passere 90 millioner i minus

Uten hjelp fra staten styrer Halden kommune mot et underskudd på 90 millioner kroner i år, ifølge ny rapport fra rådmannen.

I rapporten per 31. august skriver rådmann Per Egil Pedersen at prognosen for året nå tilsier et underskudd på 73 millioner kroner. I tillegg kommer 17 millioner kroner i utgifter som kommunen så langt har håpet staten skal dekke, men som blir tatt inn i regnskapet i år om det ikke dukker opp tilskudd.

Samlet kan da underskuddet for kommunen bli på 90 millioner kroner.

2011 blir i så fall det tredje året på rad med driftsunderskudd i Halden.Kommunen hadde ved nyttår på det nærmeste brukt opp disposisjonsfondet, og vil ende med et udekket underskudd i år.

– Kraftig reduksjon i tilbudet

Det nye kommunestyret må dekke inn dette beløpet i 2013-budsjettet. Hvis ikke, vil Halden havne i Robek. Å dekke inn underskuddet vil «by på meget store utfordringer og en kraftig reduksjon i tjenestetilbudet innenfor alle områder», konkluderer rådmannen. 

– Driftsnivået er for høyt sett i forhold til budsjett, konstaterer rådmannen.

I hovedsak er det for høye lønnskostnader som forklarer forskjellen mellom budsjettet og regnskapet.

I tillegg taper kommunen driftsinntekter fordi investeringsprosjekter ikke kommer i gang – og dermed heller ikke genererer momsrefusjon. Dessuten er Halden én av flere kommuner som har fått stor økning i barnehagekostnadene.

– Kommunen sliter med en kraftig underfinansiering fra statens side av
barnehagesektoren, slår rådmannen fast.

Tiltak får ikke ventet effekt

Ifølge Pedersen gir heller ikke sparetiltakene som er vedtatt og satt i verk, den effekten som var ventet.

– Vedtatte tiltak både i budsjett 2011 og tiltak vedtatt i formannskapet i juni, har ikke fått den prognostiserte effekten på utgiftsnivået som beregnet, heter det i økonomirapporten.

Nye kuttiltak vil komme i budsjettforslaget for 2012, som legges fram 3. november.

Budsjettet for 2012 ble i sin tid lagt fram av det avtroppende flertallet i Halden, Ap, SV og KrF. Etter krav om lovlighetskontroll underkjente Fylkesmannen budsjettet på ett punkt.

Les også:

Utvalg for budsjett, finans og økonomi i Halden kommune, som får regnskapsrapporten til behandling neste uke, skal legges ned. Dette utvalget har tidligere hatt ulovlige budsjettfullmakter. Det nye kommunestyret konstitueres om to uker, og da blir det ny struktur på utvalgene i kommunen.

22 usikre millioner

I tillegg til at driften går drøyt 70 millioner kroner dårligere enn budsjett, får Halden etter all sannsynlighet ekstrautgifter på 17 millioner kroner i år. Det er knyttet til ordningen med erstatning til tidligere barnevernsbarn.

9 millioner påløp i 2010, men da ville ikke kommunen ta pengene inn i regnskapet, noe revisjonen bemerket. Kommunestyret vedtok regnskapet på tross av revisjonens anbefalinger om å ta disse pengene inn i regnskapet.

Kommunen har argumentert med at staten må komme med penger for å dekke disse erstatningene. Derfor er ikke pengene tatt inn som utgift i regnskapet. Men ordningen med erstatning har vært frivillig, og staten har ikke gitt noe signal om å dekke utgiftene. I år har det så langt påløpt 7,5 millioner kroner til i erstatninger.

På toppen av dette kommer 5,5 millioner kroner i tilskudd til Halden Arena i 2009 og 2010, som kommunen også nektet å ta inn som utgift i regnskapet, noe også revisjonen påpekte. Striden her står om pengene er gitt som et lån eller et tilskudd. Revisjonen mener det er klart at pengene er gitt som tilskudd, men kommunen har så langt ikke regnskapsført dette som driftsutgift.