Ble byens nedstigningstårn holdt fri for tagging, slik avtalen med reklameselskapet skulle tilsi? Stans.no forteller at dette bildet ble tatt i april 2009, et tidspunkt da selskapet fortsatt hadde vedlikeholdsansvar.
Ble byens nedstigningstårn holdt fri for tagging, slik avtalen med reklameselskapet skulle tilsi? Stans.no forteller at dette bildet ble tatt i april 2009, et tidspunkt da selskapet fortsatt hadde vedlikeholdsansvar.
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Hafslund nekter å svare for omstridt millionavtale

Spørsmål om hva innbyggerne fikk igjen for å ha blitt eksponert for lysreklame gjennom flere år, avvises av kommunens energiselskap. Nå krever bystyrerepresentant Anders Røberg-Larsen (Ap) svar.

Tidligere denne måneden ble det kjent at kommunens energiselskap planla å gjøre store penger på reklamesalg. Gjennom å eksponere innbyggerne for reklame fra de omstridte reklametårnene i Oslo sentrum, så energiselskapet for seg en omsetning på minst 280 millioner kroner de neste 20 årene. Pengene skulle deles mellom energiselskapet og reklameselskapet JCDecaux Norge AS.

Dette går fram av avtalen mellom reklameselskapet JCDecaux og Viken fra 2001, som for første gang ble offentliggjort etter klage fra kommunal-rapport.no. Etter at avtalen ble inngått i 2001, ble Viken kjøpt opp av Hafslund. Energigiganten nekter i dag å besvare spørsmål om hva innbyggerne har fått i bytte for å ha blitt utsatt for reklame.

Hadde krav på inntekter

Kommunal-rapport.no har konfrontert Hafslund med flere av opplysningene som går fram av avtalen. Blant annet skulle Hafslund motta 29.000 kroner årlig i leie, per tårn med reklame. Dette gjelder i underkant av 50 tårn.

Da vi tidligere denne måneden spurte kontraktsmotpart JCDecaux Norge om kommunens selskap har fått inntektene de etter avtalen har hatt krav på, svarte direktør Øyvind Markussen:

«Det kommenterer jeg ikke».

Heller ikke Hafslund ønsker å besvare spørsmål om hvorvidt selskapet har fått det de har krav på. Nederst i artikkelen kan du lese 8 spørsmål som kommunal-rapport.no sendte Hafslund 1. juni, men som det kommunale energiselskapet ikke vil svare på.

Skulle fjerne tagging

I henhold til avtalen skulle reklameselskapet JCDecaux ikke bare vedlikeholde de nye reklamebelagte tårnene, men også de gamle nedstigningstårnene i Oslo kommune. Aksjonsgruppen stans.no har tidligere publisert dokumentasjon på at tårnene var nedtagget i april 2009, et tidspunkt da JCDecaux fortsatt hadde vedlikeholdsansvar.

Hvorvidt kommunens energiselskap fikk det vedlikeholdet avtalen ga dem krav på, er blant spørsmålene Hafslund nekter å besvare.

Våre henvendelser i sakens anledning er hittil heller ikke besvart av selskapet selv, men av selskapets advokat Stephan L. Jervell.

Advokaten ser ingen grunn til at selskapet skal besvare våre spørsmål, og har hittil ikke besvart noen av våre telefonanrop.

«Som de vet gikk Hafslund ut av avtalen vedrørende reklametårnene for om lag tre år siden. Etter dette har Hafslund ikke hatt noe med denne saken å gjøre. Avtalen var heller ikke noe Hafslund inngikk men overtok fra Viken Energinett», heter det i en skriftlig tilbakemelding fra Jervell.

Reklameselskapet JCDecaux hevder på sin side at de aldri mottok noen klager fra Hafslund på manglende vedlikehold.

Krever svar fra byråden

Bystyrerepresentant Anders Røberg-Larsen (Ap) vil nå følge opp saken.

– Det virker veldig spesielt at Hafslund ikke ønsker å svare. Dette er spørsmål som vi også ønsker svar på, og som er viktig for oss som politikere, sier han, og varsler samtidig at han vil stille spørsmål til byråden om saken.

I mars uttalte Røberg-Larsen seg kritisk til at Oslo kommune, ved å unnlate å sende kontrakten om reklametårnene til Fylkesmannen, opptro i strid med offentlighetslovens bestemmelser.

– Jeg velger å tro at det ligger andre grunner enn ren arroganse bak kommunens handlemåte i denne saken, uttalte Røberg-Larsen da. Nå er han overrasket over hva som kommer fram.

– Det er helt drøyt at man gikk inn i en avtale som dette med åpne øyne, uten å sikre innbyggerne og kommunens interesser på en bedre måte. I stedet la man til rette for at kommersielle krefter skulle kunne tjene grovt på å utsette innbyggerne for reklame.

Disse spørsmålene fra kommunal-rapport.no nekter Hafslund å besvare:

  1. Dere har tidligere redegjort for oss, at avtalen ikke har generert inntekter til selskapet i år 2009. Men, ifølge avtalen skulle JCDecaux betale dere 29.000 kroner i årlig leie, per tårn med reklame – om lag 50 stk. Hvorfor har ikke selskapet krevd leien de etter avtalen har krav på i 2009?
  2. Har dere mottatt leieinntekter eller andre inntekter fra JCDecaux gjennom avtalen i årene før 2009?
  3. I henhold til avtalen har både selskapet og selskapets revisor rett til innsyn i JCDecaux sine omsetningstall, samt gjennomføre kontroller av regnskaper fra salg av reklame på tårnene. Har selskapet benyttet seg av denne muligheten gjennom avtaleperioden? Spesifiser eventuelt når og hvordan dette ble gjennomført.
  4. Har JCDecaux noen gang levert rapporter om vedlikeholdet eller driftingen av sine egne reklametårn eller Hafslunds ”gamle” nedstigningstårn?
  5. Er selskapet tilfreds med det vedlikehold som ble utført gjennom avtaleperioden?
  6. Forliket mellom Hafslund og JCDecaux ble etter hva vi er kjent med, inngått i august 2009. Hvordan forklarer selskapet da, at en rekke nedstigningstårn likevel var nedtagget april 2009, altså på et tidspunkt da dette var noe reklameselskapet skulle besørge? Vår kilde for påstanden er stans.no, viser til følgende dokumentasjon: http://www.stans.no/2009/sjt/
  7. Hva var årsaken til at dere i forliket lot JCDecaux fortsette å tjene penger på reklame, mens reklameselskapet samtidig slapp alle sine forpliktelser etter den gamle avtalen, blant annet vedlikehold og vask av de «gamle» nedstigningstårnene?
  8. I henhold til avtalen kunne denne reforhandles. Skjedde dette i perioden mellom avtaleinngåelse og forliket i 2009?