Utdanningsdirektoratet sier seg enige med KS og PBL i at barnehagebarn skal regnes som 3-åringer fra 1. august det året de fyller 3 år. Illustrasjonsfoto: Magnus Knutsen Bjørke.

Endelig enige om tellemåte

KS, private barnehager og staten er nå enige om når et barn er 3 år gammelt. Svaret er 1. august. Lovtolkningen kan koste mye for de som har drevet kreativ telling.

Kommunal-Rapport.no fortalte tidligere at KS og Private barnehagers landsforbund (PBL) nå har gitt ut en veileder om hvordan barnehagetilskuddet skal beregnes.

I en fersk uttalelse fra Utdanningsdirektoratet går det fram at staten er enig med de to organisasjonene i et sentralt spørsmål: Når blir barn i barnehagene tre år gamle?

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.