– Man vil gjerne legge fram et budsjett i balanse, og ikke bruke oppsparte midler. Nå må vi dessverre gjøre det, sier kommunedirektør Camilla B. Dunsæd i Kristiansand. Foto: Kristiansand kommune

– Det har vært krevende budsjettarbeid

Flere kommuner rapporterer at det har vært utfordrende å utarbeide budsjettet for 2020. – En svær kabal, forteller kommunedirektør Camilla B. Dunsæd i Kristiansand.

Kommunal Rapports budsjettundersøkelse

• Gjennomføres årlig blant landets kommuner.
• 171 kommuner har besvart undersøkelsen i år.
• 62 prosent opplyser at det har vært «krevende» eller «svært krevende» å utarbeide kommunens budsjett for 2020.
• 61,4 prosent forteller at foreslått netto driftsresultat for 2020 er lavere enn kommunens vedtatte mål.
• 14 prosent av de spurte etablerer ny kommune fra 1.1 2020.
• 30,4 prosent forventer en effektiviseringsgevinst gjennom omorganisering/effektivisering av tjenestene.

Hele 61,40 prosent av kommunene som har svart i Kommunal Rapports budsjettundersøkelse, rapporterer at foreslått driftsresultat for 2020 er lavere enn kommunens vedtatte mål.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.