Illustrasjonsfoto: Magnus Knutsen Bjørke

Barnehagesjokk for kommunene

Flere hundre millioner kroner som skal brukes som tilskudd til private barnehager, går til helt andre ting i kommunene. Full likebehandling kan tvinge fram kutt i andre kommunale tjenester.

I revidert nasjonalbudsjett i mai varslet regjeringen at Kommune-Norge ville få 60,5 millioner kroner ekstra ut året, for å finansiere økt likebehandling av private barnehager fra 1. august. Da økte minstetilskuddet til 96 prosent av det kommunale kostnadsnivået.

I fjor fikk private barnehager 15,7 milliarder kroner i overføringer fra kommunene. Gitt at nivået er det samme i år, skulle det å øke minstesatsen fra 94 til 96 prosent i fem måneder av året koste minst 130 millioner kroner. Så hvorfor får kommunene bare 60 millioner kroner?

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.