Omlegging fra blå poser til blanke sekker for plast har gitt renere avfall, som lettere lar seg materialgjenvunne, ifølge Helgeland Avfallsfordeling. Bildet viser plukkanalyser etter omleggingen. De norske avfallsreglene bør også ses nærmere etter i sømmene, mener Samfunnsbedriftene, som vurderer å sende dem til ESA.

Omlegging fra blå poser til blanke sekker for plast har gitt renere avfall, som lettere lar seg materialgjenvunne, ifølge Helgeland Avfallsfordeling. Bildet viser plukkanalyser etter omleggingen. De norske avfallsreglene bør også ses nærmere etter i sømmene, mener Samfunnsbedriftene, som vurderer å sende dem til ESA. 

Foto: Karoline Carlsen, Grønt Punkt Norge

Vurderer å be ESA rydde i norske avfallsregler

Samfunnsbedriftene vurderer å klage avfallsforskriften inn for Eftas overvåkingsorgan, ESA. 

– Dette er dessverre et makkverk. Vi er veldig skuffet over at Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet viderefører en ordning som ikke fungerer etter hensikten. Derfor vil vi starte en prosess for å involvere ESA, sier direktør Svein Kamfjord i Samfunnsbedriftene avfall og ressurs til Kommunal Rapport.

Ordningen han mener ikke fungerer, er den såkalte produsentansvarsordningen (se faktaboks lenger ned). Den gir produsentene/importørene av bl.a. plastemballasje ansvar for produktet også når det håndteres som avfall.