Regjeringen vil øke bevilgningen til ressurskrevende tjenester for de minste kommunene. – Vi ønsker å gi en ekstra håndsrekning til kommuner som har særskilte utfordringer. Disse kommunene har høye utgifter til ressurskrevende tjenester, samt skatteinntekter som ligger betydelig lavere enn landsgjennomsnitt, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Regjeringen vil øke bevilgningen til ressurskrevende tjenester for de minste kommunene. – Vi ønsker å gi en ekstra håndsrekning til kommuner som har særskilte utfordringer. Disse kommunene har høye utgifter til ressurskrevende tjenester, samt skatteinntekter som ligger betydelig lavere enn landsgjennomsnitt, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Foto: Agnar Kaarbø

Vil øke tilleggskompensasjon for ressurskrevende tjenester

Regjeringen vil øke tilleggskompensasjon for ressurskrevende tjenester. Økningen varsles i kommuneproposisjonen 2023.

Kommuneproposisjonen presenterer regjeringens politikk for kommunesektoren og det økonomiske opplegget for det kommende året. Den legges fram torsdag formiddag.

– Jeg er glad for at vi styrker overføring til kommuner som har størst utfordringer med ressurskrevende tjenester. En ekstra utfordring i små kommuner er at utslagene blir store. Det er et viktig grep vi gjør her, sier statsråd Sigbjørn Gjelsvik i Kommunal- og distriktsdepartementet til Kommunal Rapport.