Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) åpner lommeboken ved en eventuell deling av Kinn kommune.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) åpner lommeboken ved en eventuell deling av Kinn kommune.

Foto: Britt Glosvik

Vil dekke deler av kostnadene ved eventuell deling av Kinn

Regjeringen er villig til å punge ut 15 millioner kroner ved en eventuell deling av Kinn kommune.

− Jeg ønsker å gi kommunen og befolkningen forutsigbarhet rundt de økonomiske rammene ved en eventuell delingsprosess, før de gjør sin vurdering av om Kinn skal deles. Jeg har i dag sendt brev til Kinn kommune med nærmere informasjon om økonomiske konsekvenser ved en eventuell deling av kommunen, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i en pressemelding.

Ifølge Gjelsvik er det snakk om å få dekket deler av engangskostnadene som oppstår ved en slik deling med et beløp på 15 millioner kroner.

Videre i pressemeldingen skriver Kommunal- og distriktsdepartementet at når det gjelder hvilken virkning en eventuell deling vil ha på de ordinære tilskudd som mottas fra staten gjennom inntektssystemet, vil det ikke være mulig å si noe eksakt om sumeffekten av dette per i dag.

«Ved en deling vil Flora og Vågsøy få beregnet rammetilskuddet etter gjeldende inntektssystem på delingstidspunktet, og per nå er det ikke mulig å anslå størrelsen på rammetilskuddet til kommunene etter en eventuell deling», står det i pressemeldingen.