Kommuner skal få penger til å gi elever som er blitt hengende etter i undervisningen et tilbud, foreslår regjeringen.

Illustrasjonsfoto: Magnus Knutsen Bjørke

Vil bruke 300 millioner kroner til bedre kvalitet i grunnskolene

Regjeringen foreslår å bevilge 300 millioner kroner på å blant annet ta igjen tapt undervisning mens skolene har vært stengt og digital undervisning.

170 millioner kroner skal brukes til en tilskuddsordning til kommunene, fylkeskommunene og friskolene for å ta igjen tapt progresjon på skolen i forbindelse med virusutbruddet. Regjeringen legger til grunn at pengene skal brukes til sårbare barn og unge med mål om å ta igjen tapt progresjon, og for å hindre økt frafall i skolen.

«Tilskuddet skal bidra til nye eller utvidede tilbud som leksehjelp eller sommerskole, og flere lærere, miljøarbeider/sosiallærere og andre tilsatte i skole.», heter det i forslaget til revidert nasjonalbudsjett.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.