Kommunaldirektør Trine Samuelsberg ønsker å få oversikt over viktige beslutningspunkter, hendelser og relevant dokumentasjon knyttet til innføringen av kommunikasjonsmodulen i Vigilo-appen. Foto: Nina Johnsen / Bergen kommune

Vigilo-saken i Bergen: Gjennomgang med umiddelbar oppstart

Kommunaldirektør for barnehage, skole og idrett i Bergen har bedt om en intern gjennomgang av personvernet i appen Vigilo.

En alvorlig sikkerhetssvikt i skoleappen Vigilo ble nylig kjent for offentligheten, etter at Bergen kommune sendte ut en pressemelding for å informere om at meldingsfunksjonen i appen ble stengt inntil videre. Flere hendelser har avdekket alvorlig svikt i personvernet. Foreldre uten foreldreansvar har hatt tilgang på informasjon om barna. En melding som kun var ment for kontaktlærers øyne gikk ut til hele foreldregruppen. 

– Saken er kompleks