– Vi må tørre å snakke om byer og regionsentrene. De må utvikles for å snu den negative trenden, sier Håkon Møller, førstekandidat for MDG i Nordland og Bodø.

– Vi må tørre å snakke om byer og regionsentrene. De må utvikles for å snu den negative trenden, sier Håkon Møller, førstekandidat for MDG i Nordland og Bodø.

Foto: MDG

– Vi trenger attraktive sentre for å konkurrere med Sør-Norge om de unge

MDG-politiker Håkon Møller i Nordland og Bodø ville brukt posisjonen som kommunalminister til å opprette en frikommuneordning for å stimulere til sirkulærøkonomi. 

FOLKEVALGT

I år er det kommunevalg. Kommunal Rapport vil fram mot valget intervjue kandidater til valget, men også de som takker for seg.

Håkon Andreas Møller (40)

  • Posisjon: Førstekandidat for MDG i Nordland og Bodø.
  • Bakgrunn: Språkutdanning fra UiO og HIOF. Har jobbet som fagoversetter og utøvende musiker.
  • Viktigste sak: Rettferdig omstilling mot nullutslippssamfunnet.

– Du er førstekandidat både i Bodø og i Nordland. Hvorfor tar du en ny runde i fylkespolitikken?