Statsminister Jonas Gahr Støre kvelden på det kommunalpolitisk toppmøtet i Trondheim. Han er klar på at det blir krevende å gjøre endringer i inntektssystemet.

Statsminister Jonas Gahr Støre kvelden på det kommunalpolitisk toppmøtet i Trondheim. Han er klar på at det blir krevende å gjøre endringer i inntektssystemet. 

Foto: Agnar Kaarbø

– Vi må prøve å finne en god middelvei med inntektssystemet

Statsminister Jonas Gahr Støre(Ap), som deltar på det kommunalpolitiske toppmøtet i Trondheim tirsdag, har foretatt dypdykk i inntektssystemet og ser behov for å gjøre grep.

TRONDHEIM

Statsministeren har jobbet så mye inntektssystemet at han har fått diplom fra Kommunaldepartementet, forteller han i ukens episode av podkasten Kontrollutvalget.

Støre sier inntektssystemet var et felt han i utgangspunktet ikke hadde jobbet så mye med, men at han nå har gjort et dypdykk. 

– Jeg har til og med fått et diplom fra embetsverket i Kommunaldepartementet for å ha gjennomført en lang rekke brifinger om dette, sier Støre i et intervju kvelden før det kommunalpolitiske toppmøtet og landstinget i Trondheim.

Statsministeren er klar på at det blir krevende å gjøre endringer i systemet som jo er et nullsumspill. Han forventer ikke at de ulike kommunegruppene som har markert seg i debatten, blir fornøyd med sluttresultatet. 

– Vi må prøve å finne en god middelvei. For det er jo åpenbart behov for å gjøre noen grep, sier han.

Støre deltar tirsdag morgen på det kommunalpolitiske toppmøtet. Det avholdes før selve landstinget åpner tirsdag ettermiddag. 

Før han møtte Kommunal Rapport traff han Aps utsendinger til de ulike kommunemøtene. Lokalpolitikerne hadde tidligere på dagen vært samlet til konferanse. Også de andre partiene arrangerte slike samlinger i Trondheim mandag. 

Tøffere prioriteringer

Støres beskjed til lokalpolitikerne både i Trondheim og rundt om i Kommune-Norge er at de må være forberedt på tøffere prioriteringer og behov for endringer i måten kommunene arbeider på. 

Han forteller at tilbakemeldingene han får fra egne lokalpolitikere, blant annet handler om helseutfordringer for en befolkning i endring, behovet til barn og unge og endringer i demografien.

– Dette er ikke en situasjon vi kan møte ved å sitte stille. Det er ikke bare snakk om å finne mer penger, men at vi også organiserer klokt i kommunene. Jeg er veldig opptatt av at de dyktige folkene som jobber innenfor helsevesenet kan jobbe på nye måter, sier Støre.

I tillegg vil satsing på forsvar og beredskap kreve mer av budsjettpengene, men Støre advarer mot en militær tankegang og snakk om tredje verdenskrig. Han viser til at det er andre forhold, som pandemi og ekstremvær, som har snudd opp ned på hverdagen til mange mennesker de siste årene. 

Tror på kraftutbygging

En av sakene som skal diskuteres både under det kommunalpolitiske toppmøtet og landstinget er behovet for mer kraft samtidig som det er behov for å verne mer natur og ivareta blant annet reindriften.

Støre mener det er mulig å bygge ut mer vindkraft på land samtidig som de berørte interessene blir ivaretatt. Han mener også at regjeringen og samfunnet har lært av Fosen-saken.

– Jeg har sagt i mange forsamlinger at inntrykket av at vi har sittet stille siden den dommen kom, er feil. Vi jobber intenst for å finne gode løsninger. Vi tror at en minnelig løsning som kommer gjennom megling blir bedre for begge parter enn nye administrative vedtak. Og da tar det noe tid, men jeg tror det kan vise seg at det er verdt å ha brukt den tiden, sier Støre.

Han mener kommunene bør motiveres til vindkraftsatsing av at det legges igjen penger i lokalsamfunnet.

I intervjuet kommenterer statsministeren også kritikken fra KS av Nansen-programmet. KS mener at institusjonelt samarbeid og kommunenes rolle er for lite vektlagt i stortingsmeldingen om støtte til Ukraina.