Kommunedirektør Per Arne Aaen jobbet ut fra verste scenario, men kan nå berolige med at en teknisk feil, ikke lav grunnvannstand, er problemet.

Kommunedirektør Per Arne Aaen jobbet ut fra verste scenario, men kan nå berolige med at en teknisk feil, ikke lav grunnvannstand, er problemet.

Arkivfoto: Britt Glosvik

Vannkrise i Alvdal – kommunen sier de har kontroll

I Alvdal kommune bes innbyggerne om å redusere vannforbruket kraftig. Kommunen kaller det en krisesituasjon, men mener de har kontroll.

– Vi mener nå å ha kontroll på den kommunale vannforsyningen. Mye tyder på at det er en teknisk feil ved grunnvannsbrønnen, som vi nå håndterer. Det er ikke noe som tyder på at årsaken er lav grunnvannstand, skriver Alvdal kommune på sine nettsider søndag ettermiddag.

Tidligere på dagen sendte kommunen ut SMS til innbyggerne der de betegnet situasjonen som både kritisk og alvorlig. Kommunen satte krisestab, og det ble umiddelbart innført restriksjoner på vannbruken. Det kan kun brukes vann til drikke og nødvendig husholdning, opplyste kommunen.

– Det jobbes med å rette feilen, og kommunen ber om at vannforbruk modereres til det som er nødvendig, kommende døgn, eller fram til ny informasjon kommer på kommunens hjemmeside. Denne hendelsen har ikke ført til at drikkevannet er forurenset, skriver kommunen i oppdateringen.

Vannmangelen berører alle abonnenter med kommunalt vann. Bakgrunnen for krisesituasjonen er at kun to av fire brønnspisser som pumper grunnvann fra Gulløymoen i Folla opp til et høydebasseng, fungerer, skriver Østlendingen.

Ifølge avisen trekker de to andre brønnspissene kun luft. Dermed mistenkte man at årsaken kunne være at grunnvannet er lavt. Det ble altså avkreftet.

Kommunedirektør Per Arne Aaen uttalte til Arbeidets Rett at de forbereder seg på et verst mulig scenario.

– Vi jobber ut ifra et case der vi mister vannet helt, og jobber med det vi har for å forberede oss på at det kan skje. Samtidig jobbes det parallelt med å finne årsak og iverksette tiltak for å avdekke hva som har skjedd.

(©NTB)