En løsning på fastlegekrisen kan være at kommuner får håndplukke LIS1-kandidater, mener utvalget som vurderer tiltak for å gjøre fastlegeordningen mer bærekraftig.

En løsning på fastlegekrisen kan være at kommuner får håndplukke LIS1-kandidater, mener utvalget som vurderer tiltak for å gjøre fastlegeordningen mer bærekraftig.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Utvalg vil gi kommuner økt makt over legeutdanning

For å bøte på fastlegekrisen kan det bli aktuelt at sykehus og kommuner oppretter utdanningsstillinger for leger som staten betaler.

Det forslår ekspertutvalget som regjeringen har opprettet for å gjennomgå allmennlegetjenesten, i sin første rapport.

213.755 innbyggere sto i november uten en fastlege. Utfordringene med å få fastleger til ledige stillinger har spredt seg til alle typer kommuner i år, ifølge Helsedirektoratet