Hovedmålet for områdesatsingen på Fjell i Drammen var økt sysselsetting og færre på lavinntekt i 2020 sammenliknet med 2010. Satsingen Fjell 2020 ble avsluttet ved utgangen av året 2019.

Hovedmålet for områdesatsingen på Fjell i Drammen var økt sysselsetting og færre på lavinntekt i 2020 sammenliknet med 2010. Satsingen Fjell 2020 ble avsluttet ved utgangen av året 2019.

Foto: Lise Åserud / NTB

Utvalg vil gi kommunene flere verktøy mot sosial ulikhet

Utvalg vil gi kommunene nye verktøy for å hindre at noen bomiljøer preges av dårlige levekår og utenforskap. 

– Vi må jobbe mer og bedre for å dempe segregering og opphoping av levekårsutfordringer i enkelte byområder. Særlig må vi rette innsatsen mot å bekjempe barnefattigdom, sa utvalgsleder Frank Jenssen, da han la fram by- og levekårsutvalgets rapport onsdag.

Jenssen, som er fylkesmann i Trøndelag, understreket at det er den generelle økonomiske politikken som i størst grad påvirker levekårene for ulike grupper. 

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.