SVs helsepolitiske talsperson Marian Hussein er bekymret for at nødvendige utbygginger av sykehjem og omsorgsboliger kan bli satt på pause. Men om SV vil prioritere saken i budsjettforhandlingene med regjeringen, kan hun ennå ikke svare på.

SVs helsepolitiske talsperson Marian Hussein er bekymret for at nødvendige utbygginger av sykehjem og omsorgsboliger kan bli satt på pause. Men om SV vil prioritere saken i budsjettforhandlingene med regjeringen, kan hun ennå ikke svare på. 

Foto: Javad Parsa / VG

Usikkert om regjeringen får flertall for å droppe sykehjemstilskudd

Opposisjonen slår ring om ordningen med investeringstilskudd. Også SV er skeptisk til regjeringens forslag om å fjerne den.

Saken er oppdatert med flere kommentarer etter publisering.

– Jeg sliter med å forstå intensjonen bak regjeringens valg her, og er bekymret for at det kan sette nødvendige utbygginger på pause. Vi kommer til å prøve å jobbe i ukene framover for å forstå regjeringens forslag og om det er godt begrunnet. Så får vi ta vår beslutning ut fra det.