Unge kvinner velger generelt oftere høyere utdanning enn unge menn. Og de blir raskere ferdig med den. Det fører til høyere lønn i aldersgruppene opp til 30 år.

Unge kvinner velger generelt oftere høyere utdanning enn unge menn. Og de blir raskere ferdig med den. Det fører til høyere lønn i aldersgruppene opp til 30 år.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Unge kvinner i kommunal sektor tjener mer enn menn

Fram til de fyller 30 år har unge kvinner i kommuner og fylkeskommuner høyere lønn enn menn. Så snur det, og menns lønnsforsprang øker jo eldre arbeidstakerne blir.

Lønnsstatistikk fra KS og PAI viser at unge kvinner i kommunesektoren tjener bedre enn menn i samme aldersgruppe.

I 2019 utgjorde kvinners grunnlønn i aldersgruppen 20 til 24 år 106,1 prosent av den til menn i samme alder. Også i aldersgruppen 25 til 29 år tjener kvinnene bedre: 101,4 prosent av menns.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.