Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen mener Navs arbeid ikke er tilfredsstillende.

Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen mener Navs arbeid ikke er tilfredsstillende. 

Foto: Mathias Fossum / Riksrevisjonen

Uklart språk i Nav-brev får kritikk fra riksrevisoren

Navs vedtaksbrev om alderspensjon og uføretrygd følger ikke Språkrådets anbefalinger til klarspråk, ifølge Riksrevisjonen. Arbeidsministeren lover forbedringer.

– Klart språk, som gjør at brukerne forstår regler, vedtak, rettigheter og plikter, er grunnleggende for rettssikkerheten. Navs arbeid for å sikre dette er ikke tilfredsstillende, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Riksrevisjonen har gjort følgende funn i en gjennomgang av Nav.

* Nav følger 41 prosent av Språkrådets anbefalinger til klarspråk i sine vedtaksbrev.

* Nav har svake systemer for internkontroll av klarspråksarbeidet.

– Et vedtak fra Nav har stor betydning for mottakerne. Derfor er det viktig at språket i vedtakene er klart, korrekt og tilpasset mottakeren, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Han anbefaler at Arbeids- og inkluderingsdepartementet rydder opp.

Få minutter etter at Riksrevisjonen kom med sine anbefalinger, sendte arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) ut en pressemelding der hun lover bot og bedring.

– Her må vi forbedre systemet, og det er noe jeg vil følge opp, sier Brenna.

Hun understreker at Nav har jobbet mye med å forbedre språket de siste årene.

– Det er et arbeid som tar tid, blant annet fordi det er et komplisert regelverk og involverer mange ulike ytelser og saksbehandlingssystemer. Nav fatter 3–4 millioner vedtak hvert år. Det sier noe om mengden brev de sender ut, sier arbeidsministeren.

(©NTB)