Flere kommuner i Vestfold og Telemark hadde i utgangspunkt en anstrengt økonomi. Når korona kommer på toppen, blir det en svært utfordrende situasjon for mange av dem, mener fylkesmann Per Arne Olsen. Foto: Fylkesmannen i Vestfold

Tøffe korona-tak for kommunene i Vestfold og Telemark

Kommunene i Vestfold og Telemark har så langt hatt ekstra koronautgifter på over 75 millioner kroner. De kan øke med 19 millioner for hver uke, sier fylkesmann Per Arne Olsen.

– Flere kommuner hadde i utgangspunktet allerede en anstrengt økonomi. Når dette kommer på toppen, blir det en særdeles utfordrende situasjon for mange kommuner, understreker fylkesmannen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bedt fylkesmennene om å sørge for en oversikt over direkte merutgifter som kommunene har hatt siden utbruddet av pandemien. Fylkesmennene har derfor hentet inn opplysninger om samlede merutgifter per i dag, ventede merutgifter framover og antatte inntektstap.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.