– Jeg ble overrasket over at man velger å redusere på det aller viktigste leddet i velferdsstaten vår, nemlig gode kommunale tjenester i hele landet, sier Grete Wold (SV), som sitter i kommunalkomiteen på Stortinget.

– Jeg ble overrasket over at man velger å redusere på det aller viktigste leddet i velferdsstaten vår, nemlig gode kommunale tjenester i hele landet, sier Grete Wold (SV), som sitter i kommunalkomiteen på Stortinget.

Foto: Terje Lien

SV skuffet over kommuneopplegget

Grete Wold (SV) er skuffet over regjeringens kommuneopplegg. – Det kommer til å bli utfordrende, sier Wold.

– På de områdene i revidert budsjett som jeg har rukket å sette meg inn i, som er kommuneøkonomi, bostøtte og velferd, opplever jeg ikke at dette er et godt budsjett. Her har vi en jobb å gjøre, sier Grete Wold, som er kommunalpolitisk talsperson i SV.

– Enkeltkommuner settes i en usikker posisjon og risikerer å måtte kutte velferdstjenester. Her kom man akkurat ut av en koronapandemi. Koronakommisjonen viser at barn har kommet særlig dårlig ut, og blitt hardt rammet av smitteverntiltakene. Mange barn har behov for styrking av tjenester. Det blir mer krevende når regjeringen i revidert budsjett kutter i rammen til kommunene, sier Wold.