Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening mener det er viktig å innføre straffereaksjoner for brudd på offentlighetsloven.

Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening mener det er viktig å innføre straffereaksjoner for brudd på offentlighetsloven.

Foto: Heiko Junge for Norsk Redaktørforening

Støtter straff for brudd på offentlighetsloven

Presseorganisasjonene har i lang tid etterlyst sanksjonsmuligheter for brudd på offentlighetsloven. Regjeringen åpner nå for straffereaksjoner.

– Det vi ser i regjeringsplattformen er i tråd med det Ap har varslet tidligere, og det er veldig positivt. Sanksjoner for brudd på offentlighetsloven er absolutt noe vi har etterlyst, sier generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening.

I Hurdalsplattformen til Ap og Sp gis det løfter om at regjeringen ønsker å sikre at offentlighetsloven og prinsippet om meroffentlighet blir praktisert i alle offentlige virksomheter. Regjeringen signaliserer også at det er aktuelt å innføre sanksjoner for brudd på offentlighetsloven. Norsk Redaktørforening er også fornøyd med denne erklæringen.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.