Veimillionene til Arendal er første «lekkasje» fra statsminister Jonas Gahr Støre og resten av regjeringens prioriteringer.

Veimillionene til Arendal er første «lekkasje» fra statsminister Jonas Gahr Støre og resten av regjeringens prioriteringer.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Støre delte ut 39 millioner til vei i Arendal

Regjeringen vil i revidert nasjonalbudsjett bevilge 39 millioner kroner til en veistrekning fra E18 til Eydehavn, melder Agderposten.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) gjorde veipengene kjent under sitt besøk på Sørlandet tirsdag. Beløpet kommer i tillegg til cirka 20 millioner kroner som ligger inne til veistrekningen fra før, melder Agderposten.

Midlene er bevilget gjennom revidert nasjonalbudsjett som legges fram av regjeringen 12. mai. Veimillionene til Arendal er første «lekkasje» fra regjeringens prioriteringer. Støre forklarer det med at Arendal går foran i den norske batterisatsingen.

– Med det kan Norge ta en industriell lederposisjon i Europa, sier Støre.

– Veien er også viktig for annen industri, men også lokalbefolkningen som vil slippe tungtrafikk i tettbygd strøk, sier statsministeren til Agderposten.

Den nye veien fra E18 til havna på Eydehavn er egentlig to veiprosjekter på til sammen 5,5 kilometer. Første etappe av «batteriveien», fra Neskilen til havna, er fullfinansiert i et spleiselag mellom Agder fylkeskommune og Arendal kommune, hvor hver av partene går inn med til sammen 140 millioner kroner. Reguleringsplanen er vedtatt, og arbeidet starter opp denne våren.

(©NTB)