Storbyer som Oslo ber regjeringen om hjelp.

Storbyer som Oslo ber regjeringen om hjelp. 

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Storbykommuner ber om styrket arbeid mot ungdomskriminalitet

Landets åtte største kommuner har gjennom KS sendt brev til regjeringen hvor de ber om en styrking av innsatsen for å bekjempe ungdomskriminalitet.

KS storbynettverk består av Bærum, Oslo, Bergen, Stavanger, Tromsø, Drammen, Kristiansand og Trondheim.

De sendte mandag brev til Justisdepartementet, hvor de ber regjeringen sikre tilstrekkelige politiressurser og økte ressurser til kommunene for å håndtere forebygging og oppfølging.

– Vi storbykommuner er bekymret for utviklingen. Vi har et særlig ansvar for å skape gode samfunn og trygge oppvekstvilkår for barn og unge. Men vi trenger rammebetingelser fra staten som gjør det mulig, heter det i brevet.

Storbynettverket i KS, ledet av Bærum-ordfører Lisbeth Hammer Krog, ber om styrket innsats mot ungdomskriminalitet.

Storbynettverket i KS, ledet av Bærum-ordfører Lisbeth Hammer Krog, ber om styrket innsats mot ungdomskriminalitet.

Foto: Terje Lien

De ber blant annet om hjemmel til å dele all nødvendig informasjon. De ønsker også at regjeringen skal sikre at det etableres tilstrekkelig antall institusjonsplasser i barnevernet, tilstrekkelig psykiatrisk tilbud til barn og unge innen spesialisthelsetjenesten og styrkede ungdomsenheter i kriminalomsorgen.

– Staten har ansvaret for institusjonstilbudet i barnevernet og for spesialiserte helsetjenester, herunder psykisk helsevern og rusbehandling. Disse tjenestene er helt avgjørende for å sikre gode og tilpassede tilbud til de barn og unge som trenger det. Deling av informasjon mellom tjenester er i mange tilfelle en forutsetning for å kunne møte utfordringene, heter det videre i brevet.

(©NTB)