Barnevernsforsker Øivin Christiansen tror de viktigste forklaringene på nedgangen i barnevernsmeldinger er økt oppmerksomhet om de juridiske kravene til slike meldinger og barnevernsreformen.

Barnevernsforsker Øivin Christiansen tror de viktigste forklaringene på nedgangen i barnevernsmeldinger er økt oppmerksomhet om de juridiske kravene til slike meldinger og barnevernsreformen.

Foto: NORCE

Stor nedgang i bekymringsmeldinger til barnevernet. Forsker peker på to årsaker

Barnevernstjenestene mottar stadig færre bekymringsmeldinger. Én forklaring kan være barnevernsreformen, sier forsker Øivin Christiansen, som er overrasket over at endringene er så store.

Antall bekymringsmeldinger til barnevernet har sunket år for år de siste fem årene. Nå foreligger tallene for 2022, og de viser at tjenestene mottok over 15 prosent færre meldinger i fjor enn i 2017, som var et toppår for aktivitet i barnevernet.

Nedgangen er størst i meldinger om de yngste barna; 28 prosent i aldersgruppen 0–2 år, 11 prosent i gruppen 11–17 år.